Blaski i cienie domów szkieletowych

Konstrukcja szkieletowa

W ostatnich latach możemy mówić o tym, że w naszym kraju coraz większą popularnością cieszą się zarówno ekologiczne, jak i energooszczędne konstrukcje domów jednorodzinnych. Oczywiście, nie oznacza to, że natychmiast pozbyliśmy się wszelkich wątpliwości, najpoważniejsze zaś wiążą się z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytanie o to, które z konstrukcji tego typu można uznać za najbardziej opłacalne. Wiele wskazuje na to, że kluczowe znaczenie mają w tym kontekście domy szkieletowe znane też jako domy kanadyjskie charakteryzujące się przede wszystkim tym, że konstrukcja ich budowy bazuje na szkielecie drewnianym. Lista ich zalet może zaimponować nawet osobom bardzo wymagającym, warto więc wspomnieć nie tylko o niskim koszcie budowy, ale również o lekkości elementów. Domy te budowane są zgodnie z naturą, ich najważniejszym elementem jest bowiem drewno, nie bez znaczenia jest zaś i to, że skomplikowana nie jest nie tylko sama ich budowa, ale i ewentualna późniejsza modernizacja.

Domy te charakteryzuje także wysoki stopień energooszczędności, choć w tym wypadku bardzo duże znaczenie ma to, jak dobrze wykonana zostanie izolacja termiczna ścian. To właśnie izolacja jest zresztą jednym z najbardziej newralgicznych elementów budowy domu szkieletowego, problemy może przy tym wywoływać nie tylko izolacja termiczna, ale również ta, która chroni zarówno przed wiatrem, jak i przed wilgocią. Ryzykowne są przy tym nie tylko nieodpowiednie materiały, ale również niewłaściwe ułożenie warstw i brak ciągłości izolacji. W takim przypadku należy liczyć się nie tylko z zaburzeniami związanymi z wydostawaniem się pary wodnej na zewnątrz, ale także z nieprawidłowym skraplaniem oraz zawilgoceniem izolacji. Niebezpieczne może być też zjawisko kondensacji stanowiące zagrożenie dla instalacji zamontowanych wewnątrz ścian konstrukcyjnych. Na szczęście, zjawisko to można wyeliminować wykorzystując pianę poliuretanową.